Blog – De Klant is Koning; De Salesprofessional is Minister

De Klant is Koning

De Salesprofessional is Minister

Vraag:
Wat hebben een Directeur en een Salesprofessional (van een ander bedrijf) met elkaar gemeen?

Antwoord:
Ze willen allebei een proces starten, waarbij verbetering wordt toegepast in het bedrijf van de Directeur.

Het aloude gezegde ‘De Klant is Koning’ is nog steeds van toepassing. Alleen is, net als de moderne Koning, de relatie van de Koning met ‘zijn’ adviseurs steeds gelijkwaardiger geworden. Het wil zelfs dat de hoofdadviseur, beter bekend als de Minister, zelfs meer kennis heeft van de specifieke zaken waar hij verantwoordelijk voor is.

In het overleg van de Koning met zijn Ministers, gaat het net zo als het overleg van een Directeur en een Salesprofessional; zijn zijn op zoek naar een manier om:

  1. Bestaande zaken te verbeteren
  2. Nieuwe zaken te introduceren die bestaande zaken verbeteren

Hoewel de Salesprofessional en de Directeur tegenover elkaar staan op de rekening, staan zij in het proces zij-aan-zij en werken ze met een gemeenschappelijk doel. Hierin hebben zij een gelijkwaardige en unieke rol:

De Koning

De Koning kent zijn Koninkrijk (het bedrijf) en zijn onderdanen (het personeel) als geen ander. Hij is de leider en staat bovenin de hoogste toren, met een totaal uitzicht over alles wat er gebeurt. Zo weet de Koning waar zijn onderdanen het meest bij gebaat zijn en wat zijn Koninkrijk nodig heeft om te groeien.

Wanneer de Koning dus met een Minister in gesprek gaat, kan de minister nog zo’n geweldig plan hebben wat binnen zijn afdeling kan werken, maar wanneer dit niet aansluit bij de behoeftes van de onderdanen en/of het koninkrijk, dan gaat dat mooie plan van de Minister dus niet door.

De Koning is een drukbezet man, waardoor hij dus in korte tijd, grote beslissingen moet nemen. Dit kan hij ook; daarom is hij immers de Koning. Het is dus essentieel om alle zaken die je wilt regelen in het Koninkrijk, efficiënt te overleggen met de Koning, voor maximaal resultaat.

De Minister

De Minister is de hoogste autoriteit op het gebied van kennis in zijn veld. Hij is een specialist binnen zijn vakgebied en is op de hoogte van alle mogelijkheden, waarmee hij Koninkrijken van dienst kan zijn. De Minister spreekt met de Koning over zaken die alle onderdanen aangaan en helpt hem met het nemen van de juiste beslissingen, om ervoor te zorgen dat het Koninkrijk groeit.

Vroeger waren er vele valse Ministers, die de Koning met mooie praatjes van alles aansmeerde, waarbij ze gretig hun eigen zakken vulden. De onderdanen hadden hier onder te lijden, doordat ze zwaarder belast werden, door alle projecten, producten en extra werk waarmee het Koninkrijk werd opgezadeld.

Tegenwoordig is de Koning goed op de hoogte van wat er wel en niet werkt, waardoor valse Ministers ook direct door de mand vallen. Door deze ontwikkeling blijven uiteindelijk alleen de oprechte Ministers bovendrijven en zinkt de rest naar de bodem. De Minister heeft het oor van de Koning, omdat hij dezelfde taal spreekt, luistert naar wat het Koninkrijk volgens de Koning nodig heeft en past daar vervolgens zijn expertise op toe, in de vorm van oplossingen, verbeteringen en/of nieuwe ontwikkelingen.